Posted on

ทำจมูก โด่งสวย ใช้กระดูกอ่อนจากหลังใบหู แต่งบริเวณปลายเป็นทรงหยดน้ำ

ศัลยกรรมเสริมจมูก ทำจมูกโด่งสวย เหมาะกับใบหน้า

ทำจมูก ในยุคนี้ผู้หญิงให้ความสนใจการทำศัลยกรรมมากขึ้น เพราะความสวยความงามเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องให้ความใส่ใจ การทำศัลยกรรมจมูก มีส่วนช่วยทำให้ใบหน้ามีรูปร่างที่สวยงามน่ามอง การเสริมจมูกนอกจากจะช่วยทำให้จมูกโด่งสวยแล้ว ยังช่วยแก้ไขรูปร่างของจมูกที่ผิดรูป ให้มีสัดส่วนที่ดีมากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสริมจมูกให้โด่งสวยมากฝากกัน ทำจมูก

ทำจมูก-โด่งสวย

ก่อนการเสริมจมูก

ทำจมูก ก่อนการเสริมจมูกแพทย์จะต้องวิเคราะห์รูปทรงของใบหน้าของคนไข้ เพื่อออกแบบรูปร่างของจมูกใหม่ ให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละคน การทำจมูกให้โด่งนั้นจะต้องคำนึงถึงความหนาของผิวหนังบริเวณจมูกเป็นหลัก เพราะแต่ละคนสามารถเสริมจมูกให้โด่งได้มากน้อยแตกต่างกันออกไป ก่อนการผ่าตัดเสริมจมูก แพทย์จะให้คำแนะนำกับคนไข้เกี่ยวกับขั้นตอนการ ทำจมูก ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัด รวมถึงการดูแลตนเองหลังการผ่าตัด การเสริมจมูกจะต้องออกแบบรูปร่างจมูกให้โด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

การศัลยกรรมรูปทรงของจมูก

  • ศัลยกรรมแก้ไขปีกจมูก เป็นการแก้ไขปีกจมูกของคนไข้ที่มีขนาดใหญ่และหนามากจนเกินไป เพื่อลดขนาดเพื่อให้ปีกจมูกมีความสวยงามรับกับทรงจมูกมากขึ้น การแก้ไขปีกจมูกทำได้ 3 วิธี คือ การตัดปีกจมูก การผ่าตัดย้ายฐานปีกจมูก การเย็บเก็บปีกจมูก โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าควรใช้วิธีไหนในการรักษา
  • ศัลยกรรมกรอกระดูกจมูก การแก้ไขจมูกด้วยวิธีนี้จะช่วยแก้ไขจมูกของคนไข้ที่คดงอ จมูกผิดรูป ทำให้จมูกมีรูปร่างใกล้เคียงตามปกติให้มากที่สุด ก่อนจะทำการเสริมจมูกด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันจมูกเอียง จมูกผิดรูปในภายหลัง
  • ศัลยกรรมแต่งปลายเรียว ก่อนการเสริมจมูกหากคนไข้มีปลายจมูกใหญ่ จะต้องทำการผ่าตัดลดขนาดปลายจมูกให้มีขนาดใกล้เคียงกับรูปทรงของจมูกปกติให้มากที่สุด ก่อนจะทำการเสริมจมูกด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อทำให้ปลายจมูกดูเรียวสวยได้สัดส่วน

วัสดุที่ใช้ในการเสริมจมูก

  1. ซิลิโคน ซิลิโคนที่นิยมนำมาใช้ในการเสริมจมูกจะนำเข้ามาจากประเทศอเมริกา ตัวซิลิโคนจะมีความนิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง มีความปลอดภัย โดยจะมีการเหลาซิลิโคนใหม่ เพื่อออกแบบให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้แต่ละคนให้มากที่สุด จึงทำให้จมูกได้รูปสวยเหมาะกับใบหน้า
  2. กระดูกอ่อน เป็นวิธีการเสริมจมูกโดยการใช้กระดูกอ่อนจากหลังใบหูคนไข้ นำมาตกแต่งบริเวณปลายจมูกเพิ่ม ทำให้ปลายจมูกกลายเป็นทรงหยดน้ำ ช่วยป้องกันปลายจมูกทะลุจากการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียว

ทำจมูก การเสริมจมูกเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับรูปร่างของจมูก ทำให้จมูกมีรูปร่างที่สวยงามากขึ้น ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับใบหน้า การทำศัลยกรรมจมูกทำได้หลากหลายวิธี ก่อนเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะประเมินใบหน้าของคนไข้ เพื่อออกแบบรูปร่างจมูกใหม่ ให้เหมาะสมกับใบหน้าให้มากที่สุด ทำจมูก